fredag 29 april 2016

Välkommen till vår förening!

Föreningen som verkar för berättandet i norsjöbygden.

* för att människor från olika kulturer kan mötas kring det muntliga eller skriftliga berättandet
* för att bevara och främja användande a dialekter. 


Vill du vara med?
Sätt in medlemsavgift = 50 kr på bankgiro 433-4587
och bifoga kontaktuppgifter


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar